} December 2014 | MANTRA MAGIC

Wednesday, December 31, 2014

Surya-Gayatri Mantra

By WithSurya-Gayatri Mantra - I


Om Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya Dheemahi, 

Tanna Adityah Prachodayat.सूर्य गएत्री मंत्र - १
---------

''  भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराया ढीमोही,
तन्न आदित्यह प्रोचोदयात ''
Surya-Gayatri Mantra - II


Om Adityaya Vidmahe Sahasrakiranaya Dheemahi, 

Tanno Bhanuh Prachodayat.सूर्य गएत्री मंत्र - २
----------

'' अदित्याय विद्महे सहस्रकिरानाया ढीमोही,
तन्न भानु प्रोचोदयात ''
Surya-Gayatri - II
-------------

'' Om Prabhakaraya Vidmahe Divakaraya Dheemahi, 

Tannah Suryah Prachodayat. ''सूर्य गएत्री मंत्र - ३
-----------

 प्रभाकराया विद्महे दिबाकराया ढीमोही,
तन्न सूर्य प्रोचोदयात ''


Rama-Gayatri and Hanumad-Gayatri

By With


Rama-Gayatri Mantra
-------------


Om Dasarathaye Vidmahe, Sitavallabhaya

Dheemahi, Tanno Ramah Prachodayat.


श्री राम गएत्री मंत्र
----------

'' ॐ दसरथाये विद्महे, सीतावल्लभाया धीमोही ,

तन्न रामा प्रोचोदयात ''


Hanumad-Gayatri
-----------------


Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya Dheemahi, 

Tanno Hanuman Prachodayat.हनुमान गएत्री मंत्र
------------


'' ॐ अंजनीजाय विद्महे, बायूपूत्राय धीमोही ,

तन्न हनुमान प्रोचोदयात ''For the removal of suffering and to get peace from dejection and worries, this mantra has been used for the worship of this Divine Shakti.Parasurama-Gayatri Mantra

By With


Parasurama-Gayatri Mantra
----------------

'' Om Jamadagnyaya Vidmahe Mahaviraya Dheemahi,

Tannah Parasuramah Prachodayat ''


पारसुरामा गएत्री मंत्र
---------------------

'' ॐ  जमादागण्य विध्महे महावीराया धीमोही

तन्न परसूरामह प्रोचोदयत ''


This mantra used to bring effulgence into the life/force of the body in every activity of love.
Dakshinamurti-Gayatri

By With


Dakshinamurti-Gayatri
-----------------------------------


Om Dakshinamurtaye Vidmahe Dhyanasthaya

Dheemahi, Tanno Dheesah Prachodayatदक्षिणामूर्ति गएत्री मंत्र

**************

ॐ  दक्षिणामुर्ताए विद्महे ध्यानस्थया धीमही

तन्न धीसाह प्रोचोदयात
Meaning of Dakshinamurti Gayathri

We devote our thoughts to the Lord Dakshinamurti. We meditate upon Him who Lord Dakshinamurti Siva May the tusked one guide us on the right path.Shri Shri Ma Durga chalisa

By With
Durga Chalisa is a devotional song based on Durga Mata. Durga Chalisa is a popular prayer composed of 40 verses. This Chalisa is sung by Durga Mata devotees for fulfilment of their wishes.
MAA DURGA CHALISA

***************************

CHOUPAI
---------------

Namo Namo Durge Sukh Karani, Namo Namo Ambe Dukh Harani
Nirakar Hai Jyoti Tumhari, Tihoun Lok Phaili Ujiyaari
Shashi Lalaat Mukh Maha Vishala, Netra Lal Bhrikoutee Vikaraala
Roop Maatu Ko Adhik Suhaave, Darshan Karata Jana Ati Sukh Paave
Tum Sansar Shakti Laya Keena, Palana Hetu Anna Dhan Deena
Annapoorna Hui Tu Jag Pala, Tumhi Aadi Sundari Bala
Pralayakala Sab Nashana Haari, Tum Gouri Shiv Shankar Pyari
Shiv Yogi Tumhre Gun Gaavein, Brahma Vishnu Tumhein Nit Dhyavein
Roop Saraswati Ka Tum Dhara, Day Subuddhi Rishi Munina Ubara
Dharyo Roop Narsimha Ko Amba, Pragat Bhayi Phaad Ke Khamba
Raksha Kari Prahlad Bachaayo, Hiranyaykush Ko Swarga Pathayo
Lakshmi Roop Dharo Jag Maahin, Shree Narayan Anga Samahin
Ksheer Sindhu Mein Karat Vilaasa, Daya Sindhu Deejey Man Aasa
Hingalaja Mein Tumhi Bhavani, Mahima Amit Na Jaat Bakhani
Matangi Aru Dhoomawati Mata, Bhuvaneshwari Bagala Sukhdata
Shree Bhairav Tara Jag Tarani, Chhinna Bhala Bhava Dukh Nivarini
Kehari Vahan Soha Bhavani, Laangur Veer Chalata Agavani
Kar Mein Khappar Khadaga Virajay, Jako Dekh Kaal Dar Bhajey
Sohe Astra Aur Trishula, Jase Uthata Shatru Hiya Shoola
Nagarkot Mein Toumhi Virajat, Tihoun Lok Mein Danka Baajat
Nagarkot Mein Toumhi Virajat, Tihoun Lok Mein Danka Baajat Shumbh
Nishumbh Daanuv Tum Maare, Rakta Beej Shankhana Sanghaare
Mahishasur Nrip Ati Abhimaani, Jehi Agh Bhar Mahi Akulaani
Roop Karaal Kali ka Dhara, Sen Sahita Tum Tihin Samhara
Pari Gaarh Santana Par Jab Jab, Bhayi Sahay Matou Tum Tab Tab
Amarpuri Arubaa Sab Lokaa, Tab Mahima Sab Kahey Ashoka
Jwala Mein Hai Jyoti Tumhari, Tumhein Sada Poojey Nar Nari
Prem Bhakti Se Jo Yash Gave, Dukh Daridra Nikat Nahin Aave
Dhyaave Tumhein Jo Nar Man Layi, Janma Maran Tako Chhouti Jaayi
Yogi Sur Muni Kahat Pukaari, Yog Na Hoye Bina Shakti Tumhari
Shankara Acharaj Tap Ati Keenho, Kaam Krodh Jeet Sab Leenho
Nishidin Dhyan Dharo Shankar Ko, Kaahu Kaal Nahin Soumiro Tumko
Shakti Roop Ko Maram Na Payo, Shakti Gayi Tab Man Pachitayo
Sharnagat Huyi Kirti Bakhaani, Jai Jai Jai Jagadambe Bhavani
Bhayi Prasanna Aadi Jagadamba, Dayi Shakti Nahin Keen Vilamba
Maukon Maatu Kashta Ati Ghero, Tum Bin Kaun Harey Dukh Mero
Asha Trishna Nipat Satavein, Ripu Moorakh Mohe Ati Darpaave
Shatru Nash Kijey Maharani, Soumiron Ikchit Tumhein Bhavani
Karo Kripa Hey Maatu Dayala, Riddhi Siddhi Dey Karahou Nihaala
Jab Lagi Jiyoun Daya Phal Paoun, Tumhro Yash Mein Sada Sounaoun
Durga Chalisa Jo Nar Gaavey, Sab Sukh Bhog Parampad Pavey
Devidas Sharan Nij Jaani, Karahoun Kripa Jagadambe BhavaniMonday, December 29, 2014

Guru-Gayatri

By With


Guru-Gayatri
****************

'' Om Gurudevaya Vidmahe Parabramhaya Dheemahi, 

Tanno Guruh Prachodayat. ''


गुरु गायेत्री मंत्र
****************

'' ॐ गुरुदेवाय विधमोहे परब्रह्माहाय ढीमोही,

तन्न गुरु प्रोचोदयात ''


Hamsa-Gayatri Mantra

By With


Hamsa-Gayatri Mantra- I

**************************************


'' Om Paramahamsaya Vidmahe Mahatattvaya Dheemahi, 

Tanno Hamsah Prachodayat. ''


हंस गायेत्री मंत्र - १
****************


'' ॐ परमहमसाय विधमोहे महातत्त्वया ढीमोही,

तन्न हंसह प्रोचोदयात ''Hamsa-Gayatri Mantra- I I

******************************


'' Om Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dheemahi, 

Tanno Hamsah Prachodayat. ''


हंस गायेत्री मंत्र - २
****************


'' ॐ हमसाय विधमोहे परमहमसाय ढीमोही,

तन्न हंसह प्रोचोदयात ''Kalika-Gayatri

By WithKalika-Gayatri Mantra
--------------------------------------------------


'' Om Kalikayai Cha Vidmahe Smasanavasinyai Dheemahi, 

Tanno Aghora Prachodayat ''


कालिका गायेत्री मंत्र
****************

'' ॐ कलिकायोई च विधमोहे श्मशानवसीनोई ढीमोही,

तन्न अघोरा प्रोचोदयात ''


 Shakti-Gayatri
---------------------------------


Om Sarvasammohinyai Vidmahe Visvajananyai Dheemahi, 

Tannno Shaktih Prachodayat.


शक्ति गायेत्री मंत्र
****************

'' ॐ श्मशानवसीनोई विधमोहे विश्वजोनन्य ढीमोही,

तन्न लक्ष्मी प्रोचोदयात ''


Bairava Gayetri Mantra

By WithBairava Gayetri Mantra
**********************

'' Om Swanathvajaya Vidhmahe Soola Hasthaya Dheemahe

Tanno Bhairava Prachodayaath ''बैरभा गयेत्री मंत्र
******************

'' ॐ स्वनथ्वजाया विधमहे सूला हस्थाया ढीमोही ,

तन्न भइरभा प्रोचोदयात ''
Shree Krishna- Gopala Gayatri Mantra

By With


Shree Krishna-Gayatri
**********************

Om Devakinandanaya Vidmahe Vaasudevaya
Dheemahi, Tannah Krishnah Prachodayat.


श्री कृष्ण गयेत्री 
******************

'' ॐ देवकीनन्दनाय विदमोहे, वासुदेवाय धीमोही,

तन्न कृष्ण प्रोचोदायत ''Gopala-Gayatri
*******************

Om Gopalaya Vidmahe Gopijanavallabhaya Dheemahi, 

Tanno Gopalah Prachodayat.


गोपाला गयेत्री 
*************

'' ॐ गोपालाय विदमोहे, गोपीजनवल्लाभय धीमोही,

तन्न गोपालाय प्रोचोदायत ''
Lakshmi and Annapurna-Gayatri Mantra

By WithLakshmi-Gayatri Mantra
************************

'' Omm Mahadevyai Cha Vidmahe Vishnupatnyai Cha Dheemahi, 

Tanno Lakshmih Prachodayat. ''


लक्ष्मी गायेत्री मंत्र 
****************

'' ॐ महादेवोई च विधमोहे विष्णु पत्नी च ढीमोही,

तन्न लक्ष्मी प्रोचोदयात ''


Maha Lakshmi-Gayatri Mantra

'' Omm Mahalakshmai Cha Vidmahe Vishnupatnyai Cha Dheemahi, 

Tanno Lakshmih Prachodayat. ''


महालक्ष्मी गायेत्री मंत्र
******************

'' ॐ महालक्षमोई च विधमोहे विष्णु पत्नी च ढीमोही,

तन्न लक्ष्मी प्रोचोदयात ''


Annapurna-Gayatri
***********************

Om Bhagavatyai Cha Vidmahe Mahesvaryai Cha Dheemahi, 

Tanno Annapurna Prachodayat.


अन्नपूर्णा गायेत्री मंत्र
*****************

'' ॐ भगवत्याय च  विधमोहे महेश्वरई च ढीमोही,

तन्न अन्नपूर्णा प्रोचोदयात ''Shree Vishnu-Gayatri Mantra

By WithVishnu-Gayatri Mantra
****************************

'' Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dheemahi,

Tanno Vishnu Prachodayat. ''श्री बिष्णु गयेत्री मंत्र 
************************

'' ॐ नरायनाय विधमोहे वासुदेवाय ढिमोही

तन्न विष्णु प्रोचोदयात ''Shree Brahma-Gayatri Mantra

By With


Brahma-Gayatri  Mantra - I
********************

Om Vedatmane Vidmahe Hiranyagarbhaya
Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.

ब्रह्मा गायेत्री मंत्र ( १ )
**************


'' ॐ वेदतमने विधमोहे  हिरण्यगर्भया धिमोही 

तन्न ब्रह्मा प्रोचोदयात ''

******************************************************************

Brahma-Gayatri Mantra - II
********************

'' Om Chaturmukhaya Vidmahe Kamandaludharaya


Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.''


ब्रह्मा गायेत्री मंत्र ( २ )
**************


'' ॐ चतुरमुखाया  विधमोहे  कमंडलूधाराय  धिमोही 

तन्न ब्रह्मा प्रोचोदयात ''
Sree Ganesh GAYATRI Mantras

By WithShree Ganesha-Gayatri  - I
******************

Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya
Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat.


श्रीगणेश गायेत्री ( १ )
*******************


'' ॐ एकदंतया विधमोहे वक्रतुंदया धीमोही 

तन्न दंती प्रोचोदयात "

Ganesha-Gayatri  - II
*****************

Om Tatpurushaya Vidmahe Vakratundaya

Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat.श्रीगणेश गायेत्री ( २ )
*********************


'' ॐ तत्पुरुषाय विधमोहे वक्रतुंदया धीमोही 

तन्न दंती प्रोचोदयात "


Procedure of Mantra Sadhona For MANTRA SIDDHI

By With
In our Vedic Litareture, there are apoint to mention that ,


'' GURU BRAHMA, GURU BISHNU, GURUDEVA MAHESHWARA,
GURUDEV PARAM BRAHMHA,TASHMOI SHREE GURUBE NAMAH ''It means that, Gurudev is like Jagat Guru Brahma, Gurudev is Bishnu and Maheshwar,Gurudev is like all mighty Brahmma, Bishnu, Maheshwar, so Without Guru And Without GURU Instruction No Sadhana Gets Completed,


1. How to do Sadhana?
2. Procedure ? Rules ?
3. How to take Sankalp?
4. How to do Anusthaan?

There are many types of Anusthaan. In Laghu Anusthaan, 24000 Mantra chantings are done ( eg. 27 rosary rounds in 9 days) and 240 aahutis are offered in holy Yagya. In Madhyam Anusthaan, 1.25 Lakh Mantra chantings are done (eg. 33 rosary rounds in 40 days) and 1250 aahutis are offered in holy Yagya. In Maha Anusthaan, 24 Lakh Mantra chantings are done (66 rosary rounds in 1 year) and One-tenth aahutis are offered in holy Yagya. One may also perform Anusthaan of 51000 or 5 lakh rosary rounds.

Anusthaan is a concentrated effort. You should try to complete the Anusthaan in as less number of days as possible for maximum benefit. An Anusthaan is normally done for completion of some task, or to solve some problem. The longer you delay the anusthaan, the more will be the delay in achieving results. Moreover, if you extend it for more time, then there is a chance of making more mistakes, breaking of celibacy (mental & physical) or some other strict rule. You should start the anusthaan on a auspicious day.

You should follow this following rules during Mantra Sahona -

1.  Start on the same time everyday. Perform same number of rosary rounds daily.

2.  Perform Anusthaan in quite environment.

3.  Eat pure vegetarian food during the days of Sadhona & Sadhana period. Eat food once a day.

4.  Maintain complete celibacy (mental & physical) during Anusthaan period. If your brahmacharya (celibacy) breaks during Anusthaan/Sadhana period, then you should stop the Sadhana/Anusthaan and restart the entire Sadhana/Anusthaan again afresh.

5.  Perform Guru Poojan and chant one rosary round of Guru Mantra. Then perform the required daily number of rosary rounds of the concerned Mantra. Then chant one rosary round of Guru Mantra again. The Ghee/Oil (Depending on Diety) Deepak should be lighted continuously during the entire Anusthaan period. Ghee Deepak should be lighted for Anusthaan of Guru Mantra.

6.  Mentally meditate on the form of the Diety and Gurudev during all the days of Anusthaan.

7.  Don't cut hairs or nails during the Anusthaan Period. One should also refrain from shaving.

Normally, before chanting the mantra for Anusthaan/Sadhana, one needs to make a Sankalp (pledge) by taking water in one’ right hand palm saying the following in any language -

Myself "name" son/daughter/wife of "father/mother/husband's name" , belonging to "your gotra or surname" gotra , disciple of Pujya Gurudev am making this pledge by taking Divine blessings and Diksha from my Pujya Gurudev on "date & time" at "place name" that I will perform "sadhna name" Sadhana by chanting "number" rosary rounds for "number" days to solve "problem details" problem. May Pujya Gurudev stay with me all the time and guide and protect me.

After, this let the water flow to the ground.

This Sankalp is an agreement between yourself and the divine deity. After taking Sankalp, you should perform Sadhana for the required number of days at the same time. There should NOT be any break of even a single day after taking Sankalp. You need to take Sankalp only on the first day.

You also need to perform Hawan (Holy Fire), Tarpan & Maarjan after completion of Anusthaan. Havan is done for appeasement of Gods (Devataas). Tarpan is done for offering to & appeasement of "Updevataas" (Gods) and "Pitras" (Ancestors). Maarjan is done for appeasement of other important yonis; and to remove impurities and purify oneself. Maarjan also removes bad effects of Rajogun and Tamogun.

You should offer 12500 (10% of Total Mantra chanting) Aahutis (offerings) in the holy fire of havan.

You should suffix the deity's mantra (which you chanted 1.25 lakh times) with the word "Swahaa". With each chanting of the mantra, you should offer Aahuti in the holy fire. You may do havan in two shifts, if it is not possible for you to complete it together. The item to be offered for Aahuti is different for each Sadhana/Mantra/Deity and purpose.

Normally, you may use "mango plant" wood sticks in the Yagya. However different types of woods are used in different Sadhanas. You can place a camphor between dry sticks and then light it. You should preferably use a "Havan Kund" for performing havan. Different kinds of Hawan Kunds are prescribed for different Sadhanas, purposes and Deities. It should be made of copper. If copper is not available, then you may use any other pure metal container. For general purposes, you should use a squarish shape havan kund. The size of Havankund should be 9" X 9" X 9" or 15" X 15" X 15" .

You should perform Guru Poojan before performing Havan. You should also chant at least 4 rosary rounds of Guru Mantra. Then, you should perform Panchopchaar poojan (worship) of the Sadhana Yantra & photo of deity with Snaan( bathe), Tilak (mark on forehead), Pushp (flowers), Dhoop (incense), deep (light) etc.

Tarpan should be done for 1250 (10% of Hawan) mantra chantings. You should suffix the deity's mantra (which you chanted 1.25 lakh times) with the word "Tarpayaami". With each chanting of the mantra, you should offer a mixture of milk & water on either Yantra or Idol.

Maarjam should be done for 125 (10% of Tarpan) mantra chantings. You should suffix the deity's mantra (which you chanted 1.25 lakh times) with the word "Maarjyaami". With each chanting of the mantra, you should offer a mixture of milk & water on either Yantra or Idol.

It is recommended to perform Havan, Tarpan & Maarjan after completion of Anusthaan. However, if, you are unable to perform Havan for any reason then you may chant an additional 125 malas (rosary rounds) of the deity's mantra as a substitute by taking a sankalp.

You should mention in the sankalp that - "I am chanting 125 rosary rounds of the mantra as the Havan Poornaahuti." You should perform Guru Poojan and chant 4 rosary rounds of Guru Mantra before starting these 125 rosary rounds.

After completion of 125 rosary rounds or havan/yagya, you should do the following :

1.  Chant one rosary round of Guru Mantra

2.  Mentally seek forgiveness from revered Gurudev for the mistakes (known or unknown) which you might have committed during Mantra chanting and request for His Aashirvaad and blessings.

Similarly for Tarpan, you may chant additional 12 rosary rounds & for Maarjan additional 3 rosary rounds.

You should mentally pray and meditate on the form of revered Gurudev before starting the Mantra chanting. You should also mentally take permission from pujya Gurudev before starting the Mantra chanting and request for His blessings & Aashirwaad to obtain success.

After the completion of Mantra chanting, you should mentally seek forgiveness from revered Gurudev for the mistakes (known or unknown) which you might have committed during Mantra chanting and request for His Aashirvaad and blessings.

If you are a woman, you should stop the Anusthaan/Sadhana during the monthly periods, and restart it after taking bath on completion of periods (after 5 days).

If you feel that you need to go somewhere which might lead to an interruption, then you should first finish that task, and perform Anushtaan with Sankalp later. In the meantime, you may chant the Mantra given to you by Diksha using the mala.

Using Mala-


You should hold the rosary in your right hand while chanting the Mantra. You should take rosary in right hand between Ring-Finger and Middle-Finger and move it using Thumb and Middle-Finger. You should place your hand adjacent to the heart. The rosary should not touch your leg or ground. Either you should place your left hand to avoid this, or you may put rosary in Gomukhi (cotton cloth bag) whilest chanting. Your index finger (fore-finger) should not touch the rosary. You should never let rosary touch the ground even when you are not performing Sadhana. It should always be kept wrapped in a clean cloth.

There is a separator bead in every rosary. Basically it is the central bead at which the thread containing beads is joined/tied together. This is normally marked by a different color thread on it. You may easily identify the separator bead. You should start moving the bead from the bead next to separator bead. You should not start from the separator bead itself. The beads should move along with the mantra chanting in direction towards you (clockwise direction). You should move one bead with each chant of complete mantra. In the moving process, once you reach the separator bead after finishing the bead before the separator bead, you should overturn the rosary with your right hand, making the last bead before separator (one you used just now) the first bead after separator. This is called as completing one complete round of the rosary. And then you should start chanting again with this bead as the first one.

Taking Sankalp/Promise for someone else -

Myself "name" son/daughter/wife of "your father/mother/husband's name" , belonging to "your gotra or surname" gotra , disciple of Pujya Gurudev am making this pledge by taking Divine blessings and Diksha from my Pujya Gurudev on "date & time" at "place name" that I will perform "sadhna name" Sadhana by chanting "number" rosary rounds for "number" days on behalf of "person name" son/daughter/wife of "father/mother/husband's name" , belonging to "gotra or surname" gotra ,resident of "place name" to solve "problem details" problem. May Pujya Gurudev stay with us all the time and guide and protect us. May all the benefits of this Sadhana go to "person name".

Note -

  • Do not sit on bed & do Sadhana.
  • Sit on ground with Proper Aasan.

You can open/ close your eyes during Sadhana. When open see the Lingam (concentrate) or look at deitys Photo.

Blog Archive

Labels